Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Тя отразява най-новите нормативни промени и тълкувателна практика на ВКС по въпросите на деликта, закрилата на авторското право, промишления дизайн, производството по развод по исков ред, родителските права и задължения и производството по съдебна делба.

Към учебника

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация на учебниците по гражданскоправни науки за тази година.

Актуализацията обхваща най-новите положения по първата част от конспекта за държавния изпит. Това са нормативните промени в ТЗ, ЗКИР и ЗОЗ.

Отразяваме и постановките на най-новите тълкувателни решения на ВКС относно търговските дружества, недействителността на сделките, сроковете в гражданското право, гражданската отговорност за вреди и др.

Към учебника

Граждански закони

Граждански закони •

 

Ново издание:
Граждански закони © 2023

Скъпи колеги,

Радваме се да Ви известим, че дългоочакваното ново издание на сборника "Граждански закони" предстои да излезе от печат на 25 август 2023 г.

По предложение от наши читатели в новото издание включихме и пълните текстове на: Законa за особените залози (ЗОЗ) и Законa за кооперациите (ЗК).

Авторските подобрения в това издание идват и във формата на 250+ допълнителни препратки, свързани със Закона за наследството.

Към сборника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Юридическа правоспособност • Тематични тестове © 2023

Скъпи колеги,

С радост Ви представяме новия сборник с тематични тестове по юридическа правоспособност!

Сборникът включва тестове по всички теми от конспекта, придружени с отговори и обяснения, както и два допълнителни теста по обща правна култура.

Целта на тази книга е да бъде Ваш верен спътник, докато учите за изпита. Тя ще Ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по всяка тема.

Към книгата

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Ново издание: Юридическа правоспособност • I част © 2023

Скъпи колеги,

С радост Ви представяме новото актуализирано издание на учебника „Юридическа правоспособност • I част“!

Специално за новия формат на изпита консолидираме всички необходими знания по теми 1 – 26 от актуалния и широк по обхват конспект по юридическа правоспособност.

Вече четвърта година този учебник служи на нашите колеги за успешна подготовка и полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Вярваме, че той ще послужи и на Вас!

Към новото издание