Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Ново издание: Юридическа правоспособност • II част © 2023

Скъпи колеги,

С радост Ви представяме новото актуализирано издание на учебника „Юридическа правоспособност • II част“!

Специално за новия формат на изпита консолидираме всички необходими знания по теми 27 – 55 от актуалния и широк по обхват конспект по юридическа правоспособност.

Вече четвърта година този учебник служи на нашите колеги за успешна подготовка и полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Вярваме, че той ще послужи и на Вас!

Към новото издание

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Ново издание: Гражданскоправни науки • Втора част © 2023

Скъпи колеги,

С радост Ви представяме дългоочакваното шесто издание на учебника Гражданскоправни науки II част!

Той разглежда въпросите на отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения, включени във втората част от конспекта за държавния изпит.

Учебникът е актуализиран с последните нормативни промени и най-новата съдебна практика на ВКС.

Към новото издание

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Ново издание: Публичноправни науки © 2022

Скъпи колеги,

С радост и удовлетворение Ви представяме най-новото 10-то издание на учебника "Публичноправни науки"!

Учебникът е създаден специално за държавния изпит като единен, пълен и подреден източник за Вашата подготовка.

Новото издание включва актуалната нормативна уредба, постановките от най-новата тълкувателна практика на Конституционния съд и на Върховния административен съд, както и редица авторски допълнения и подобрения по темите.

Към новото издание

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме три актуализации на учебника Публичноправни науки © 2021, посветени съответно на конституционното право, на административното право и административния процес и на финансовото и данъчното право.

В актуализациите включваме нормативни промени, постановки от най-новата тълкувателна практика на Конституционния съд и на Върховния административен съд, авторски допълнения и подобрения по темите.

Актуализациите са отразени и в най-новото издание на учебника от 2022 г.

Към учебника

Публичноправни науки

Публичноправни науки •

 

16-дневен план за подготовка по ППН [PDF]

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки, изготвихме примерен план-график за Вашата учебна подготовка.

Нашето желание е да Ви дадем инструмент, с който можете да синхронизирате личния си учебен процес с времето за учене преди държавния изпит.

Планът ще Ви помогне да внесете предвидимост в подготовката и възможност да измервате Вашия прогрес.

Надяваме се да Ви бъде полезен!

Вижте учебния план