Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Новата актуализация обхваща:

– Допълнение към нормативното определение за "банка (кредитна институция)"
— Тълкувателно решение № 2–2021–ОСГК от 11 април 2022 г.
— Тълкувателно решение № 4–2019–ОСГК от 14 април 2022 г.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Трета част (I/2022)

Скъпи колеги,

Проверете email-a си за най-новата актуализация на учебника по граждански процес!

Актуализацията отразява най-новата тълкувателна дейност на Върховния касационен съд, обективирана в 4 тълкувателни решения от тази година.

Постановките на тази задължителна съдебна практика са отразени на съответните систематични места в съдържанието на учебника.

За периода от предходната актуализация до сега не са налице релевантни нормативни промени.

Към учебника

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност • Втора част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Юридическа правоспособност II част.

Актуализацията включва всички релевантни за съдържанието нормативни промени от издаването на учебника до днес!

Отразяваме и постановките на новата задължителна съдебна практика на ВКС и КС.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Втора част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки ∙ II част.

В актуализацията отразихме нормативните промени в материята и постановките на Решение № 13–2021 КС.

Направихме и пълна проверка на съдържанието във връзка с новото Тълкувателно решение № 1–2022–ОСНК ВКС от 24 януари 2022 г.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки ∙ I част.

В актуализацията отразихме нормативните промени в материята и постановките на Решение № 12–2021 КС.

Направихме и пълна проверка на съдържанието във връзка с новото Тълкувателно решение № 1–2022–ОСНК ВКС от 24 януари 2022 г.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника