Юридическа правоспособност ∙ Втора част

Учебник © 2023 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-34-4 Достaвка от 16 октомври 2020 г.
42.00 лв.
Поръчайте • Юридическа правоспособност I и II • с обща поръчка
80.00 лв. ✓
Σ

Материя

Гражданско и търговско право
Общи въпроси на наказателното право
Наказателен процес
Професионална етика

     

Обем

29 теми
736 страници

Шесто издание

По новия формат
17 януари 2023

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Учебник по новия формат

Специално за новия формат на изпита консолидираме всички необходими знания по теми 27 – 55 от актуалния конспект по юридическа правоспособност.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Гражданско и търговско право 27 • Правни сделки9 Правни сделки. Недействителност на сделките. 28 • Търговци42 Видове търговци. Учредяване, управление и представителство. 29 • Търговски сделки64 Понятие и видове. Общи правила за търговските сделки. Недействителност. 30 • Търговска несъстоятелност76 Обща характеристика. Откриване на производството по несъстоятелност. Обявяване в несъстоятелност. 31 • Производство по стабилизация на търговеца109 Понятие и нормативна уредба. Откриване на производство по стабилизация. План за стабилизация. Прекратяване на производството по стабилизация. 32 • Собственост126 Право на собственост. Видове собственост. Компетентност при управление и разпореждане с правото на собственост. 33 • Вписвания173 Вписване. Видове актове за вписване. Обжалване на отказите за вписване. Деловодни книжа и нотариални дела. 34 • Нотариални удостоверявания194 Обща характеристика. Общи правила за нотариалните производства. Особени правила за отделните нотариални производства. 35 • Видове отговорност за вреди211 Гражданска отговорност за вреди. Договорна и деликтна отговорност. Отговорност на държавата. 36 • Защита от дискриминация. Защита на потребителя. Защита на конкуренцията226 Защита от дискриминация. Процедури по закона за защита на потребителите. Процедури по закона за защита на конкуренцията. 37 • Наследяване258 Наследство по закон. Наследство по завещание. Приемане и отказ от наследство. 38 • Възстановяване на собственост293 Актове за възстановяване на собственост. Правни последици. 39 • Трудови и служебни правоотношения305 Трудово правоотношение. Служебно правоотношение. 40 • Отношения между съпрузите342 Отношения между съпрузите. Прекратяване на брака. Последици. Общи въпроси на наказателното право 41 • Състав на престъпление380 Престъпление – състав, обективна и субективна страна. 42 • Видове наказания. Давност. Реабилитация412 Наказания. Видове наказания. Давност. Амнистия. Реабилитация. Наказателен процес 43 • Досъдебно производство443 Образуване и ход на досъдебното производство по наказателни дела. 44 • Образуване и водене на наказателно производство по тъжба на пострадал465 Частен тъжител. Образуване на наказателно производство. Ход на делото. Обжалване. 45 • Мерки за процесуална принуда в наказателния процес476 Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. 46 • Доказване в наказателния процес506 Доказване. Доказателства. Доказателствени средства. Способи за доказване. 47 • Действия на прокурора в досъдебното производство557 Процесуално положения и актове на прокурора в досъдебното производство. Действия на прокурора след завършване на разследването. 48 • Предаване на съд и подготвителни действия572 Обща характеристика. Образуване на съдебно производство. Подготвителни действия по дела от общ характер. Разпоредително заседание. 49 • Производство пред първоинстанционния съд587 Етапи и ход на първоинстанционното производство. Постановяване на присъдата. 50 • Диференцирани процедури615 Бързо производство. Съкратено съдебно следствие. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Решаване на делото със споразумение. 51 • Особени правила при някои категории дела644 Дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица. Дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език. Дела за престъпления, подсъдни на военните съдилища и на специализирания наказателен съд. 52 • Обжалване на съдебни актове в наказателния процес663 Въззивно обжалване. Обжалване на определения и разпореждания. Касационно обжалване. 53 • Привеждане в изпълнение. Възобновяване684 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Възобновяване на наказателни дела. 54 • Европейски заповеди за арест, защита и разследване. Екстрадиция700 Европейска заповед за арест. Европейска заповед за защита. Европейска заповед за разследване. Екстрадиция. Професионална юридическа етика 55 • Професионална юридическа етика714 Етични правила за поведение на лица, упражняващи юридическата професия. Поръчайте учебника  

Създаден за успешно полагане на изпита

Изложението на темите в учебника е съобразено с изискванията за изпита по юридическа правоспособност. То ще Ви даде необходимите знания за успешно полагане на двата компонента от изпита – тест и казус.

Екипът на LawStore е ангажиран с изпита за придобиване на юридическа правоспособност през последните 8 години.

Още с приемането на новия формат започнахме проучвания във връзка с материята и начина на провеждане на изпита. Така успяхме да създадем учебник, който да осигури успешното полагане на изпита още от първото му провеждане по новия формат през 2020 г. до днес.

Ясен и подреден

Учебникът улеснява максимално подготовката за изпита чрез по-спокоен и качествен учебен процес.

Всяка тема е представена ясно и разбираемо. В същото време материалът се разглежда в дълбочината, необходима за успешно полагане на изпита.

Последователната структура на изложението следва систематиката на правните институти и понятия. По този начин ще придобиете трайни знания по материята за изпита.

Нормативният текст е визуално отграничен и естествено инкорпориран в основното изложение.

Специално поставените визуални акценти ще Ви помогнат както при първоначалния прочит, така и при преговора на материала.

Доверете се на изпитан източник

Когато създаваме учебник, пред нас винаги стои една ясна цел – да обезпечим успешното полагане на изпита, като предоставим качествен и целенасочен източник за учене.

До момента учебникът е изпитан успешно на 8-те проведени изпита по новия формат.

Вече четвърта година този учебник служи на нашите колеги за успешна подготовка и полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Вярваме, че той ще послужи и на Вас!

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална email услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

30 юли 2022 г. 25 март 2022 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа, след като получите учебника, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Юридическа правоспособност • Втора част

Шесто издание © 2023

Цена: 42 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече