Примерен план за подготовка по ППН

13 ноември 2022 г. PDF LawStore

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по публичноправни науки (ППН), изготвихме примерен план-график за Вашата учебна подготовка.

Нашето желание е да Ви дадем инструмент, с който можете да синхронизирате личния си учебен процес с времето за учене преди държавния изпит.

Планът ще Ви помогне да внесете предвидимост в подготовката и възможност да измервате Вашия прогрес. По този начин ще бъдете мотивирани през цялото време на учене и ще имате време за всички теми от конспекта.

Свалете учебния план (PDF)

Учебният план в PDF формат можете да изтеглите от тук:

Учебен план

Как изготвихме плана

16-дневният план съобразява обема на материала, взаимовръзката между отделните теми от конспекта, както и времето, с което разполагате преди изпита. Планът е изготвен по актуалния конспект за държавния изпит по публичноправни науки.

Учебният материал се състои от три обособени части.

Първата част от конспекта включва темите по конституционно право.

Тази част от материала е посветена на основните въпроси на устройството и функционирането на Р България като демократична, правова и социална държава.

Първият Ви въпрос на изпита ще бъде по една от тези теми.

Втората част от конспекта включва темите по административно право и административен процес.

Тази част от материала съдържа повече детайли в сравнение с другите две. Казусът най-често е административен. На устния изпит се изисква яснота и прецизност на изказа. Затова сме разпределили материала тематично, като през повечето дни сме предвидили по три теми на ден.

Вторият въпрос на устния изпит ще бъде по една от тези теми.

Третата част от конспекта включва темите по финансово и данъчно право.

Тази част от материала е най-кратка и затова сме включили по три, по четири или по пет теми на ден.

Третият въпрос на устния изпит ще бъде по една от тези теми.

В графика се постарахме да разпределим темите и по подотрасли, за да запазим фокуса при подготовката. Така например въпроси по административно право и административен процес се изучават в различни дни. Административнонаказателният процес се изучава в самостоятелен ден. В един ден се изучава общата част на данъчното право, а в друг – отделните видове данъци.

Процес на учене по всяка тема

Макар че всеки има собствен подход, според нас процесът на учене на всяка тема може най-общо да се обособи в три етапа:

  1. Опознавателен прочит на темата
  2. Научаване (запаметяване) на темата по точки
  3. „Самоизпитване“ и затвърждаване

Затова и в плана за всяка тема ще откриете място за три отметки. Поставете ги след завършване на всеки от етапите. След всяка отметка Вие сте с една крачка по-близо до крайната цел!

Колко време е необходимо за учене

Планът обхваща времето за научаване на целия материал.

По Ваша преценка и при възможност можете да включите и време за предварителна настройка – например ден за запознаване с конспекта, с начина по който преминава изпитът и други полезни статии, почивки между отделните тематични части и др. Полезно е да отделите и време за преговор.

Може ли да се подготвя за по-малко време?

Да, напълно възможно е. Ако прецените, можете да минавате и повече теми на ден и да отделяте по един допълнителен ден за преговор след всяка една от основните части на конспекта.

Полезно ли е да отделя повече време?

Да, със сигурност. Процесът на учене е индивидуален за всеки човек. Затова е най-добре да съобразите времето за учене със собствения си ритъм и темпо. Ако разполагате с повече време, може да отделите дни за преговор, за решаване на казус и дори за почивка между трите части на конспекта.

Учебен план

Желаем Ви приятна и пълноценна подготовка!

Екипът на LawStore

Ако имате въпроси за Вашата подготовка или желаете да споделите нещо с нас, пишете ни!

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече