Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Как минава изпитът по ГПН?

Обновена на 2 януари 2022 г. • LawStore

За всички колеги, на които предстоят изпитанията на държавната сесия, съставихме кратка информативна статия за начина, по който протича изпитът по гражданскоправни науки.

Редът е общ за всички юридически факултети и се урежда от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Конспект

Изпитът по гражданскоправни науки се полага по единен държавен конспект, утвърден от министъра на правосъдието. Конспектът е еднакъв за всички юридически факултети в България. Това означава, че броят, формулировката и обемът на въпросите е един и същ за всички студенти по специалност „право“.

Конспект ГПН ↗

Форматът на изпита е изграден от две части: писмен изпит и устен изпит.

Писмен изпит (казус)

Писменият държавен изпит представлява решаване на казус. Преди изпита преподавателите разработват три казуса и в деня на изпита един от явилите се колеги изтегля един от трите варианта.

Времето за решаване на казуса е 4 астрономически часа.

Казусът включва повествователен текст, следван от конкретни материалноправни и процесуалноправни въпроси. Материята на казуса може да принадлежи към една или няколко от учебните дисциплини, включени в конспекта (включително и трудово право, застрахователно право, авторско право).

Вижте също: 11 съвета за Казуса по ГПН ↗

По принцип времето за решаване на казуса е напълно достатъчно за спокойното запознаване, обмисляне и написване на чернова и белова на решението.

По време на писмения изпит могат да се ползват нормативни актове на хартиен носител.

Позволено е използването на сборници с нормативни актове, но не и такива разпечатани от самите студенти. На изпита не се допуска използването на учебници, помагала или сборници със съдебна практика.

Оценката от писмения държавен изпит е „издържал“ или „неиздържал“. Резултатите се обявяват на уеб-страницата на съответния юридически факултет до 2 дни след провеждането му.

Полезно: Кои закони да носим на казуса по ГПН? ↗

Устен изпит

Устният изпит се насрочва от един до няколко дни след писмения, като периодът варира в различните факултети.

Устният изпит се провежда пред комисия от трима изпитващи.

В нейния състав участват преподаватели по някоя от учебните дисциплини, включени в конспекта за държавния изпит. Комисията може да включва и представители на практиката. Във факултети с голям брой студенти се назначават няколко комисии.

Изпитът се ръководи от председателя на комисията. Това е преподавателят, заемащ по-високата академична длъжност.

В началото на изпита по гражданскоправни науки всеки студент изтегля 3 въпроса от съответните части на конспекта.

На студентите се предоставя време да помислят върху тях и да съставят писмен план на изложението си. Времето за мислене по принцип е достатъчно.

По време на устния изпит по правило не могат да се ползват нормативни актове.

Процесът на изпитване включва устно изложение по изтеглените теми и допълнителни въпроси, които се задават от председателя и членовете на комисията.

По неписано правило следва да говорите по темите в последователността на конспекта. Не е прието да се започне с въпрос от втората или третата част на конспекта. Възможно е председателят да Ви укаже да говорите само по конкретна част от въпроса.

Допълнителните въпроси най-често са свързани с изтеглените теми и се задават докато студентът говори по тях. Не е изключено обаче да се задават допълнителни въпроси и от други теми от конспекта.

Разгледайте статията: 8 съвета за устния изпит по ГПН ↗

Оценката от устния изпит се определя по шестобалната система. Тя се поставя от председателя на комисията и е окончателна. Оценката се вписва в протокола и студентската книжка.

Екипът на LawStore Ви пожелава успешна подготовка!

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram