В LawStore създаваме фокусирани учебни издания за студентите по право и младите юристи.

Тези учебници и помагала представляват обективен, надежден и актуален източник на необходимите правни знания за отлично представяне на държавните изпити по гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки и успешно полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Х