В LawStore създаваме фокусирани учебни издания за студентите по право и младите юристи.

В продължение на няколко години тези учебници и помагала се утвърдиха като обективен, надежден и актуален източник на необходимите правни познания за отлично представяне на държавните изпити по гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки и успешно полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Х