Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Юридическа правоспособност ∙ Втора част

Учебник © 2020 ∙ Атанас Атанасов ∙ Александра Атанасова ∙ ISBN 978-619-7394-18-4 Достaвка от 16 октомври 2020 г.
36.00 лв.
Σ

Материя

Гражданско и търговско право
Общи въпроси на наказателното право
Наказателен процес
Професионална етика

     

Обем

29 теми
696 страници

Пето издание

По новия формат
8 октомври 2020

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Учебник по новия формат

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Гражданско и търговско право 27 • Правни сделки9 Правни сделки. Недействителност на сделките. 28 • Търговци41 Видове търговци. Учредяване, управление и представителство. 29 • Търговски сделки63 Понятие и видове. Общи правила за търговските сделки. Недействителност. 30 • Търговска несъстоятелност75 Обща характеристика. Откриване на производството по несъстоятелност. Обявяване в несъстоятелност. 31 • Производство по стабилизация на търговеца108 Понятие и нормативна уредба. Откриване на производство по стабилизация. План за стабилизация. Прекратяване на производството по стабилизация. 32 • Собственост125 Право на собственост. Видове собственост. Компетентност при управление и разпореждане с правото на собственост. 33 • Вписвания162 Вписване. Видове актове за вписване. Обжалване на отказите за вписване. Деловодни книжа и нотариални дела. 34 • Нотариални удостоверявания182 Обща характеристика. Общи правила за нотариалните производства. Особени правила за отделните нотариални производства. 35 • Видове отговорност за вреди199 Гражданска отговорност за вреди. Договорна и деликтна отговорност. Отговорност на държавата. 36 • Защита от дискриминация. Защита на потребителя. Защита на конкуренцията214 Защита от дискриминация. Процедури по закона за защита на потребителите. Процедури по закона за защита на конкуренцията. 37 • Наследяване245 Наследство по закон. Наследство по завещание. Приемане и отказ от наследство. 38 • Възстановяване на собственост279 Актове за възстановяване на собственост. Правни последици. 39 • Трудови и служебни правоотношения291 Трудово правоотношение. Служебно правоотношение. 40 • Отношения между съпрузите328 Отношения между съпрузите. Прекратяване на брака. Последици. Общи въпроси на наказателното право 41 • Състав на престъпление366 Престъпление – състав, обективна и субективна страна. 42 • Видове наказания. Давност. Реабилитация381 Наказания. Видове наказания. Давност. Амнистия. Реабилитация. Наказателен процес 43 • Досъдебно производство411 Образуване и ход на досъдебното производство по наказателни дела. 44 • Образуване и водене на наказателно производство по тъжба на пострадал429 Частен тъжител. Образуване на наказателно производство. Ход на делото. Обжалване. 45 • Мерки за процесуална принуда в наказателния процес440 Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. 46 • Доказване в наказателния процес470 Доказване. Доказателства. Доказателствени средства. Способи за доказване. 47 • Действия на прокурора в досъдебното производство514 Процесуално положения и актове на прокурора в досъдебното производство. Действия на прокурора след завършване на разследването. 48 • Предаване на съд и подготвителни действия529 Обща характеристика. Образуване на съдебно производство. Подготвителни действия по дела от общ характер. Разпоредително заседание. 49 • Производство пред първоинстанционния съд544 Етапи и ход на първоинстанционното производство. Постановяване на присъдата. 50 • Диференцирани процедури572 Бързо производство. Съкратено съдебно следствие. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Решаване на делото със споразумение. 51 • Особени правила при някои категории дела601 Дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица. Дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език. Дела за престъпления, подсъдни на военните съдилища и на специализирания наказателен съд. 52 • Обжалване на съдебни актове в наказателния процес623 Въззивно обжалване. Обжалване на определения и разпореждания. Касационно обжалване. 53 • Привеждане в изпълнение. Възобновяване644 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Възобновяване на наказателни дела. 54 • Европейски заповеди за арест, защита и разследване. Екстрадиция660 Европейска заповед за арест. Европейска заповед за защита. Европейска заповед за разследване. Екстрадиция. Професионална юридическа етика 55 • Професионална юридическа етика674 Етични правила за поведение на лица, упражняващи юридическата професия. Поръчайте учебника  

Уважаеми колеги,

Представяме Ви втория учебник по новия формат за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Екипът на LawStore e ангажиран с подготовката за този изпит през последните 5 години. Още с приемането на новия формат започнахме проучвания във връзка с материята и начина на провеждане на изпита. През 2019 г. и 2020 г. проследихме особено внимателно всяко указание от Министерство на правосъдието и започнахме работа по учебник по новия формат.

В началото на месец август беше обявен новият конспект за изпитa. От Министерство на правосъдието наблягат, че конспектът е „тематичен“ и от неговото съдържание правим извод, че целта е била да се обхване максимално широка материя. Затова и нашето желание е да създадем източник за подготовка, който да обхваща в пълнота материала за изпита.

След задълбочен анализ на темите в конспекта взехме решение да представим материала за изпита в 2 части предвид неговата широта и спецификите на новия формат – тест и казус. Това решение е резултат и от комуникацията ни с организаторите на изпита в Министерство на правосъдието.

Провеждането на първия изпит по новия формат предстои тази есен. Поради това при разработката на учебниците можем да се опрем на съдържанието на конспекта, предварителната информация за изпита, подадена от Министерство на правосъдието и на нашия опит. Това, което ни дава увереност, е че нашите учебници вече дълги години се използват не само за държавните изпити, но и при подготовка за адвокатски и магистратски изпити.

Ние в LawStore винаги сме се старали да предоставим пълни и висококачествени източници за учебна подготовка, създадени с оглед на формата, конспекта и целите на съответния изпит. Вярваме, че само по този начин подготовката може да бъде спокойна и целенасочена. Затова поехме към Вас ангажимент да създадем този нов учебник за изпита през 2020 г.

Вярваме, че предвид новия формат на изпита – тест и казус – новото разширено изложение ще улесни Вашата подготовка и ще Ви осигури един по-спокоен и качествен учебен процес. Това винаги е била и ще бъде нашата цел!

Юридическа правоспособност • Втора част

Пето издание © 2020

Цена 36.00

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за учебника или за изпита, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram