Актуалност на Юридическа правоспособност

2 септември 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Уважаеми колеги,

Във връзка с новоприетия Правилник за администрацията в съдилищата (ДВ, бр. 68 от 22.08.2017) Ви уведомяваме, че съдържанието на печатното издание на Юридическа правоспособност © 2017 е напълно актуално с оглед на новия нормативен акт и действащата нормативна уредба.

Съдържанието на изданието от 2016 година също е актуално след нанасяне на актуализациите от 10 октомври 2016 г. и 4 април 2017 г.

Поради това не е необходимо да нанасяте предходната актуализация от 1 август 2017 г.

Ако желаете да нанесете новите цифрови изрази на разпоредбите, цитирани в книгата, създадохме за Вас специална таблица за съответствие. Таблицата ще получите на e-mail, който сте посочили при поръчка на помагалото.

Х