Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

1.10.2014 

Наказателноправни науки 2014

Излезе от печат новото издание на сборника по наказателноправни науки.

Книгата отчита промените настъпили в нормативната уредба през 2013 и 2014. Някои от темите са редактирани допълнително с цел оптимизиране на изказа и обема.

Научете повече