Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност • Първа част • Теми 1 – 26

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация:
Юридическа правоспособност • Първа част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация по юридическа правоспособност за тази година.

В нея отразяваме редица релевантни нормативни промени, включително:
• Конституционна реформа
• Задължителна съдебна медиация в исковия процес
• Централизиране на заповедното производство и въвеждане на електронната форма като правило при воденето му и други.

В текста на актуализацията обръщаме специално внимание на срока за влизане в сила на промените (vacatio legis).

Към учебника