Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация по гражданскоправни науки за тази година.

Най-важните нови моменти са свързани с:
• Възможността за сезиране на Конституционния съд от обикновените съдилища (чл. 150, ал. 2 КРБ);
• Отпадане на възможността за сключване на брак преди навършване на 18 години (чл. 6, ал. 2 – 4 отм. СК);
• Отговорността на собствениците за задълженията на етажната собственост (ЗУЕС).

Към учебника