Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

През месец октомври изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки I част (Издание © 2022)!

В актуализацията отразяваме редица нормативни промени в областта на наказателното право, приети през последните два месеца.

Включваме и подробен правен анализ на три нови престъпни състава:
+ Изтезание (чл. 144б НК);
+ Възпрепятстване упражняването на синдикални права (чл. 174б НК);
+ Престъпно изграждане или поддържане на информационна система или предоставяне на услуга на информационното общество с цел извършване на интелектуално пиратство (чл. 172а, ал. 1 НК).

Към учебника