Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация на учебниците по гражданскоправни науки за тази година.

Актуализацията обхваща най-новите положения по първата част от конспекта за държавния изпит. Това са нормативните промени в ТЗ, ЗКИР и ЗОЗ.

Отразяваме и постановките на най-новите тълкувателни решения на ВКС относно търговските дружества, недействителността на сделките, сроковете в гражданското право, гражданската отговорност за вреди и др.

Към учебника