Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Юридическа правоспособност I част.

Актуализацията включва нормативните промени в материала за изпита от издаването на учебника до днешна дата.

Поради по-големия обем от промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Тема 11 • Административнонаказателно производство е напълно обновена.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника