Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (I/2021)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника Наказателноправни науки ∙ I. Наказателно право.

В нея ще откриете:

➤ Нормативни промени, релевантни към учебния материал

➤ Ценните постановки на новото Тълкувателно решение № 1 от 12 март 2021 г. ОСНК

➤ Обновено и разширено съдържание по различни теми в учебника

Към учебника