Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2021)

Актуализацията отразява:

– Ново задължително тълкуване по отношение правата на купувача при реална евикция (ТР № 1–2019–ОСГТК ВКС от 2 юли 2021 г.).

– Промени в производството по предоставяне на патентна закрила.

– Промени в материята на произхода и осиновяването по отношение на способите за установяване на произхода от бащата.

– Други промени, релевантни към учебния материал.

Желаем Ви ползотворно четене!

Към учебника