Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (I/2021)

Актуализацията отразява всички нормативни промени и задължителна съдебна практика, включително:

– 10-годишната давност за парични вземания срещу физически лица (чл. 112 ЗЗД)

– Тълкувателно решение № 2–2019–ОСГТК ВКС от 26 март 2021 г.

– Тълкувателно решение № 3–2018–ОСГТК ВКС от 17 март 2021 г.

Желаем Ви ползотворно четене!

Към учебника