Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2020)

Актуализацията съдържа всички нови моменти, включени в актуализирания конспект по досегашния ред (утвърден със Заповед № СД-03-212/17 юни 2020 г.).

Направихме и проверка за нормативни изменения към днешна дата, за да сте уверени, че разполагате с всичко необходимо за следващите дати на изпита до края на годината.

Към помагалото