Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2020)

Изпратихме актуализация на учебника по гражданскоправни науки (първа част). Тя е посветена на промените в гражданското и търговското право за периода от 6 септември 2019 г. до 31 януари 2020 г.

Актуализацията отразява релевантните за съдържанието на учебника и за държавния изпит промени в ЗМГО, ЗППЦК, ЗОПБ и новото Решение № 9-2019 КС.

Обръщаме внимание и някои спорни моменти от вещноправната доктрина.

Към учебника