Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (III/2019)

Изпратена е актуализация на учебника Наказателноправни науки I част: Наказателно право.

Новото съдържание обхваща релевантните за материята промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Към учебника