Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (III/2019)

Актуализацията отразява релевантните промени от лятото в Закона за общинската собственост и Тълкувателно решение № 2–2017-ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г., посветено на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД.

Към учебника