Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2019)

В актуализацията сме отразили най-новите промени в нормативната уредба на ЗПП, ЗСВ и ДОПК, както и постановките на Решение № 5-2019 КС.

Към учебника