Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (II/2019)

Нормативни промени в Кодекса за застраховането, Семейния кодекс и Закона за закрила на детето, както и новата тълкувателна практика на ВКС (Тълкувателно решение № 1–2018–ОСТК ВКС от 7 март 2019 г.).

Към учебника