Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на ГПН I, II & III

Изпратени са актуализации и на трите сборника по Гражданскоправни науки към 12 февруари 2016 г.

Новото съдържание обхваща промените в гражданското и търговското законодателство през 2015, както и новата задължителна тълкувателна практика на Върховния касационен съд.

Успешна подготовка!