Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Актуализация на Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на НПН

Изпратена е актуализация темите от сборника Наказателноправни науки към
8 юни 2016 г.

Новото съдържание обхваща последните промени в Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс през 2016 не се отразяват на съдържанието на книгата и материята за държавните изпити.