Примерен план за подготовка по НПН

9 септември 2022 г. PDF LawStore

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по наказателноправни науки (НПН), изготвихме примерен план-график за Вашата учебна подготовка.

Нашето желание е да Ви дадем инструмент, с който можете да синхронизирате личния си учебен процес с времето за учене преди държавния изпит.

Планът ще Ви помогне да внесете предвидимост в подготовката и възможност да измервате Вашия прогрес. По този начин ще бъдете мотивирани през цялото време на учене и ще имате време за всички теми от конспекта.

Свалете учебния план (PDF)

Учебният план в PDF формат можете да изтеглите от тук:

Учебен план

Как изготвихме плана

29-дневния график съобразява обема на материала, взаимовръзката между отделните теми от конспекта, както и времето, с което разполагате преди изпита. Планът е изготвен по актуалния конспект за държавния изпит по наказателноправни науки.

Първата част от конспекта включва темите по наказателно право.

Първият Ви въпрос на изпита ще бъде по една от тези теми.

Темите от общата част на наказателното право представят общите и основни понятия и институти, с които ще боравите при анализа на отделните престъпни състави от особената част. Макар че изискват високо ниво на концентрация, тези теми са кратки като обем. Затова сме предвидили минаване на 3-4 теми за ден.

Темите от особената част разглеждат отделните видове престъпления. Те са по-обемни и широки по обхват. Където е възможно сме ги групирали така, че в един и същи ден да не се налага да учите твърде разнообразна материя.

Втората част от конспекта включва темите по наказателен процес.

Вторият Ви въпрос на изпита ще бъде по една от тези теми.

Материята по наказателен процес традиционно се изучава през последната година от следването и затова е по-прясна в съзнанието Ви. Повечето от темите са с неголям обем. Въпреки това препоръчваме да отделите половината време от подготовката на тях. Материята не е сложна, но изисква прецизност.

Процес на учене по всяка тема

Макар че всеки има собствен подход, според нас процесът на учене на всяка тема може най-общо да се обособи в три етапа:

  1. Опознавателен прочит на темата
  2. Научаване (запаметяване) на темата по точки
  3. „Самоизпитване“ и затвърждаване

Затова и в плана за всяка тема ще откриете място за три отметки. Поставете ги след завършване на всеки от етапите. След всяка отметка Вие сте с една крачка по-близо до крайната цел!

Колко време е необходимо за учене

Планът обхваща времето за научаване на целия материал.

По Ваша преценка и при възможност можете да включите и време за предварителна настройка – например ден за запознаване с конспекта, с начина по който преминава изпитът и други полезни статии, почивки между отделните тематични части и др. Полезно е да отделите и време за преговор.

Може ли да се подготвя за по-малко време?

Да, напълно възможно е. Системата на материала по наказателноправни науки е изградена върху стройната кодификация на наказателноправната материя. Ако прецените, можете да минавате и повече теми на ден и да отделяте по един допълнителен ден за преговор след теми 23, 43, 68 и 82, които завършват определени тематични области.

Полезно ли е да отделя повече време?

Да, със сигурност. Процесът на учене е индивидуален за всеки човек. Затова е най-добре да съобразите времето за учене със собствения си ритъм и темпо. 29-дневния учебен план изисква дисциплина и постоянна мотивация. Ако разполагате с повече време, може да отделите дни за преговор, за решаване на казус и дори за почивка между двете части на конспекта.

Учебен план

Желаем Ви лека и пълноценна подготовка!

Екипът на LawStore

Ако имате въпроси за Вашата подготовка или желаете да споделите нещо с нас, пишете ни!

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече