Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Кои закони да носим на казуса по НПН?

март 2019 г. Статия LawStore

Към учебника

Държавният изпит по наказателноправни науки (НПН) се състои от две части – писмена и устна. Писмената част на изпита представлява решаване на наказателноправен казус, който включва въпроси от материята на наказателното право и наказателния процес.

При решаването на казуса по НПН се допуска използването на нормативни актове. В тази статия разглеждаме законите, с които е добре да разполагате на писмения изпит, за да се справите успешно с решаването на казуса.

Конституция на Република България (КРБ)

Добре е да носите Конституцията с оглед на по-пълна и прецизна нормативна аргументация. Конституцията урежда фундаменталните положения на наказателното право и наказателния процес (вж. напр. чл. 4, ал. 1 КРБ, чл. 5, ал. 3 КРБ, чл. 30, ал. 2 – 5 КРБ, чл. 31 КРБ, чл. 32 КРБ и др.).

Конституцията урежда още и основните обществени отношения, свързани с организацията на държавата, личните и имуществените права на гражданите, които наказателното право защитава. Тези обществени отношения в много случаи съставляват обект на престъпленията, инкриминирани в особената част на Наказателния кодекс.

Наказателен кодекс (НК)

Действащото наказателно право е напълно кодифицирано в Наказателния кодекс (НК). Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях и установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и възпитание (чл. 1, ал. 2 НК).

Наказателно-процесуален кодекс (НПК)

Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) определя определя процесуалния ред, по който се реализира наказателната отговорност. Наказателната отговорност може да се реализира единствено в рамките на наказателния процес.

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)

По принцип този закон не се „пада“ при решаването на казуса. Въпреки това неговите норми попадат в материята на изпита и имат отношение към реализирането на наказателната репресия спрямо осъдените лица, както и към изпълнението на мярката „задържане под стража“. Затова е добре, ако разполагате с него, да го носите на изпита.

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Правилата на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) се прилагат във връзка с института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК). Производството по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е диференцирана процедура, която е част от общия наказателен процес. Съгласно изричната разпоредба на закона при решаване на делото се прилагат и разпоредбите на чл. 17 – 21 ЗАНН (чл. 379 НПК).

Други нормативни актове

Тъй като основната цел на писмения държавен изпит по наказателноправни науки е да провери знанията, придобити по време на подготовката по наказателно право и наказателен процес, за изпита не са Ви необходими нормативни актове, регулиращи други материални или процесуални правни отрасли. Макар че са включени в повечето сборници, за целите на държавния изпит не са Ви необходими и специфични нормативни актове като ЗБППМН, ЗСРС, ЗЕЕЗА, ЗЗЛЗВНП, ЗОДОВ и др.

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Х