Примерен план за подготовка по ГПН

Обновен: 13 декември 2022 г. PDF LawStore

За да улесним Вашата подготовка за държавния изпит по гражданскоправни науки (ГПН), изготвихме примерен план-график за учебна подготовка.

Нашето желание е да Ви дадем инструмент, с който можете да синхронизирате личния си учебен процес с времето за учене преди държавния изпит.

Планът ще Ви помогне да внесете предвидимост в подготовката и възможност да измервате Вашия прогрес. По този начин ще бъдете мотивирани през цялото време на учене и ще имате време за всички теми от конспекта.

Свалете учебния план (PDF)

Учебният план в PDF формат можете да изтеглите от тук:

Учебен план

Как изготвихме плана

При изготвянето на графика сме съобразили обема на материала, взаимовръзката между отделните теми от конспекта, както и времето, с което разполагате преди изпита.

Принципът, който сме заложили в учебния план е, че е необходимо повече време за подготовка по въпросите, които се изучават във II-ри, III-ти и IV-ти курс.

Тъй като материята от първата част на конспекта (теми 1 – 33) се изучава по-рано, е необходимо повече време за припомнянето ù. Затова препоръчваме да отделите по 1 ден за всеки въпрос. Изключение са някои по-кратки теми или теми, които се намират в тясна връзка една с друга.

Темите от втората част на конспекта в частта за договорите на гражданското и търговското право (теми 34 – 47) сме комбинирали по 2 на ден. Те имат сходна структура, което позволява по-бързото им усвояване. За следващите теми (теми 48 – 57) отново залагаме по 1 ден в плана, тъй като те са по-обемни и обхващат цели отрасли или подотрасли.

Темите от третата част на конспекта са посветени на гражданския процес (теми 58 – 89). Това е материя, която се изучава непосредствено преди държавната сесия, и затова можете да минавате спокойно по 2 или 3 теми на ден в зависимост от общия им обем.

При изготвянето на плана имаме предвид и това, че материалът обхваща различни правни отрасли.

Следваме принципа да не съчетаваме теми от различни отрасли в един и същи ден, защото изучаването им изисква определена пренастройка, която би Ви изтощила допълнително.

В края на всяка част от конспекта Ви препоръчваме да проверите знанията си по различни части от материала. Можете да го направите чрез нашите учебни тестове:

Въпреки че изпитът не включва тест, този вид обективна проверка можете да направите напълно самостоятелно. Резултатът ще Ви даде увереност, мотивация и насоки в хода на подготовката.

Процес на учене по всяка тема

Макар че всеки има собствен подход на учене, според нас процесът на учене на всяка тема може най-общо да се обособи в три етапа:

  1. Опознавателен прочит на темата
  2. Научаване със запомняне
  3. „Самоизпитване“ и затвърждаване

Затова и в плана за всяка тема ще откриете място за три отметки. Поставете ги след завършване на всеки от етапите. След всяка отметка Вие сте с една крачка по-близо до крайната цел!

Колко време е необходимо за учене

Планът e с примерна продължителност от 60 дни за подготовка. Той обхваща времето за научаване на целия материал.

По ваша преценка и при възможност можете да включите и време за предварителна настройка (напр. ден за запознаване с конспекта, с начина, по който преминава изпитът, и други полезни статии), почивки между отделните тематични части, време за преговор и др.

Възможно ли е да се подготвя за по-малко време?

Да, напълно възможно е. Всичко зависи от личните Ви възможности и мотивация. Съобразете времето, с което разполагате, и напредвайте по-бързо с темите, по които имате по-пресни знания. В същото време имайте предвид, че съкращаването на времето за учене може да доведе до пропуски. Затова прибягвайте към него внимателно и в краен случай.

Полезно ли е да отделя повече време?

Да, със сигурност. Процесът на учене е индивидуален за всеки човек. Затова е най-добре да съобразите времето за учене със собствения си ритъм и темпо. 60-дневния учебен план изисква дисциплина и постоянна мотивация. Ако разполагате с повече време, може да отделите по 1 ден за всяка тема, независимо от дължината ù, както и повече време за преговор, за решаване на казус и дори за почивка между трите части на конспекта.

Учебен план

Желаем Ви лека и пълноценна подготовка!

Екипът на LawStore

Ако имате въпроси за Вашата подготовка или желаете да споделите нещо с нас, пишете ни!

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече