Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

17. Срокове в гражданското право

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Времето като юридически факт може да бъде възприето единствено като юридическо събитие. Макар измеримо единствено от човека, течението му не е подчинено на неговата воля.

Взаимодействието между правото и времето намира проявление на две равнища. От една страна, обективното право като социален феномен проявява действието си във времето. Това поставя въпроса за действието на правните норми във времето. От друга страна, времето представлява юридически факт, с който правото свързва определени правни последици. В настоящата тема разглеждаме именно времето като юридически факт и действието му спрямо правата и задълженията. Подробно ще характеризираме института на погасителната давност.

I. Обща характеристика

В първата част на темата ще се фокусираме върху общата характеристика на времето в гражданското право. Настъпването на определен момент или изтичането на срок може да има правопораждащо, правопроменящо, правозащитаващо или правопрекратяващо действие. Характеризираме накратко всяко едно от тях, а за да го разберете по-добре - привеждаме и конкретни примери.

Особено важно значение има въпросът за измерването на времето в правото. Тук ще коментираме как се броят сроковете в гражданското право и възможностите сроковете да бъдат спирани, прекъсвани, продължавани и възстановявани.

От гледна точка на различни критерии, разграничаваме и различни видове срокове. В изложението ще разгледаме какви са сроковете в зависимост от източника на срока, в зависимост от приложното му поле и в зависимост от правните последици. Така ще можете да откроите спецификите в проявлението на всеки един от тях и правилно да определяте правните им последици, когато разглеждате казуси в бъдеще.

II. Погасителна давност

Като продължение на темата по-подробно ще се спрем на института на погасителната давност.

Погасителната давност представлява период от време, с изтичането на който в полза на длъжника се поражда възражение срещу претенцията за изпълнение на кредитора.

Погасителната давност има важно значение в правото. От една страна нормите на погасителната давност имат широко приложение и се прилагат във всички клонове на частното право, а от друга страна - тя не се прилага служебно (чл. 120 ЗЗД). Необходимо е определено активно поведение от страна на длъжника - изричното позоваване на изтеклата давност чрез възражение.

Съвет: При решаването на казуси винаги трябва да проверим, дали давността за упражняването на дадено право е изтекла.

Тук ще характеризираме елементите от фактическия състав на погасителната давност и правните последици, които настъпват при наличието на изтекла погасителна давност. Ще разберете кои права могат да бъдат погасени по давност и кои – не.

Mного важно e да проверим, дали са приложими разпоредби, които уреждат специални давностни срокове. Специалният давностен срок винаги дерогира общия.

Специално внимание ще обърнем на броенето на давностните срокове – как се определя началният и крайният момент на срока, кои са основанията за спиране и прекъсване на погасителната давност и какви са техните последици. Изложението е обогатено с примери от съдебната практика.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram