Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

12. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Юридическите факти на гражданското право пораждат широк кръг от правни последици, свързани с пораждане, придобиване, изменение, прехвърляне, погасяване и прекратяване на права и задължения за частноправните субекти.

Темата, с която предстои да Ви запознаем, е посветена на фундаменталния за гражданското право въпрос за придобиването и изгубването на права. Важен въпрос, на който отделяме внимание в тази връзка, е и преминаването на права и задължения от един субект към друг – правоприемството. Ще Ви запознаем с различните видове правоприемство. В края на темата подробно ще представим основанията, които водят до изгубване на субективни права.

1. Придобиване на субективни права

На първо място ще изясним как се пораждат субективните права. Субективните граждански права се пораждат вследствие на обективното проявление на правопораждащ юридически факт или фактически състав. Това може да бъде както юридическо действие, така и юридическо събитие.

Следващият аспект, който засягаме, е свързан с придобиването на субективни права. Тук изясняваме понятията „титуляр на правото“ и „придобивно основание“. Придобивните основания са два вида - първични и производни.

2. Правоприемство

Като продължение на темата за производните придобивни основания разглеждаме правоприемството. Правоприемството е правно явление, при което определени субективни права и/или правни задължения, поотделно или в тяхна съвкупност, преминават от правната сфера на един субект в правната сфера на друг. Обобщено и систематизирано представяме основните за правоприемството принципи и конкретни хипотези, в които те намират проявление.

На следващо място се сме се спрели на видовете правоприемство с оглед на различни класификационни критерии. Съществуват универсално и частно правоприемство, прехврълително и учредително правоприемство, приемство на права и приемство на задължения. Коментира се специфичното за всеки един от тях. Представянето на видовете правоприемство по двойки ще Ви помогне да разберете по-добре основните им характеристики и да запомните по-лесно разликите помежду им, за да можете да ги отграничавате и занапред.

3. Правоприемство в трудовото право

В следващата част на темата сме се спрели по-специално на правоприемството в трудовото право поради голямото социално и икономическо значение на този вид правоприемство. Разглеждаме правилата, които намират проявление при промяна на работодателя, при отдаване на предприятието под наем, аренда и концесия.

4. Изгубване на субективни права

Последната част на темата е посветена на изгубването на субективни права. Подробно сме разгледали основанията за изгубване на субективни права – прехвърляне, погасяване, прекратяване и отказ. Особено внимание обръщаме на отказа от субективни права, като поставяме акцент върху същността му на едностранна сделка. По този начин ще можете да отграничавате сходни правни институти като погасяването от прекратяването на дадено субективно право и веднага да съобразите различните правни последици.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram