Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация на Юридическа правоспособност (II/2018)

17 май 2018 • Резюме • Александра Атанасова

Към книгата

Най-новата актуализация на помагалото "Юридическа правоспособност" обхваща релевантните за материята на изпита промени в съдоустройственото законодателство за периода от 19 януари 2018 г. до 17 май 2018 г. Изложението е допълнено и с разясненията на Конституционния съд в материята на специализираното наказателно правораздаване.

Решение на Конституционния съд № 6 от 2018 г.

Актуализацията инкорпорира ценните постановки на Решение на КС № 6 от 27 март 2018 г. по конст. д. № 10/2017 г. Те са отразени в изложението на:

  • Тема 2 Съдилища

Нормативни промени

Релевантни за материята на изпита нормативни изменения са настъпили в Наказателно-процесуалния кодекс. Измененията засягат:

  • Тема 3 Прокуратура и следствие

Останалите промени в българското законодателство за посочения период не се отразяват на изпитната материя.

Пълна актуализация

На всички читатели на "Юридическа правоспособност" e изпратена и консолидирана актуализация на книгата. Тя обхваща промените в съдоустройственото и процесуалното законодателство в периода от издаване на книгата до 17 май 2018 г. По този начин Вие ще разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х