Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация Наказателно право (I/2018)

28 февруари 2018 Резюме Атанас Атанасов

Към книгата

LawStore представя най-новите положения в материята на Наказателното право на всички читатели на Наказателноправни науки I част. Промените в Наказателния кодекс (НК), извършени с бр. 101 от 2017 г., се отразяват в редица теми за държавния изпит по Наказателноправни науки.

С нанесената актуализация, учебникът е напълно актуален към 21 февруари 2018 г.

Промените в Наказателния кодекс

Измененията и допълненията в Наказателния кодекс засягат съдържанието на следните теми:

  • Тема 24 Диверсия и вредителство. Тероризъм
  • Тема 28 Престъпления против правата на гражданите
  • Тема 29 Кражба
  • Тема 34 Престъпления против финансовата система
  • Тема 38 Документни престъпления
  • Тема 39 Престъпления против обществения ред
  • Тема 40 Общоопасни престъпления

Прецизирано съдържание

Екипът на LawStore постоянно работи по подобряване на съдържанието на учебниците, за да може то да бъде максимално полезно и удобно за нашите читатели. Поради това в актуализацията е поместено и прецизирано съдържание по следните теми:

  • Тема 27 Престъпления против честта. Разврат. Трафик на хора
  • Тема 37 Подкуп

Пълна актуализация

Освен настоящите промени, читателите на LawStore получават и консолидирана актуализация на всички промени от издаването на учебника до момента. По този начин Вие разполагате с най-актуалните знания по наказателно право обща & особена част.

Х