Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация Наказателен процес (I/2018)

9 март 2018 Резюме Александра Атанасова

Към книгата

На всички читатели на Наказателноправни науки II част от LawStore са изпратени последните изменения, касаещи материята на наказателния процес. Екипът ни следи както нормативните изменения, така и релевантните тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

В настоящата актуализация са отразени последните релевантни за съдържанието на учебника промени в Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ бр. 101 от 19 декември 2017 г. и бр. 7 от 19 януари 2018 г.).

Промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Повечето промени в Наказателно-процесуалния кодекс са резултат от приемането на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Измененията засягат съдържанието на следните теми:

  • Тема 49 Прокурор. Разследващи органи
  • Тема 51 Обвиняем
  • Тема 64 Действия на прокурора след приключване на разследването

Пълна актуализация

На всички читатели на Наказателноправни науки II част изпращаме и консолидирана актуализация на книгата. По този начин разполагате с най-актуалното съдържание и всичко необходимо за успешното полагане на изпита.

Х