Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация по Граждански процес (I/2019)

21 януари 2019 г. Резюме Атанас Атанасов

Към книгата

Уважаеми колеги,

Представяме Ви учебната актуализация по граждански процес. Тя отразява нормативните промени в периода 5 септември 2018 г. – 21 януари 2019 г.

Систематично разгледана е и най-важната нова задължителна съдебна практика, включително Тълкувателно решение № 6–2017–ОСГТК от 15 януари 2019 г. и Тълкувателно решение № 1-2017-ОСГК ВКС от 11 декември 2018 г.

В актуализацията е включен и анализ на понятието за "очевидна неправилност", основан на натрупаната по този въпрос съдебна практика.

66 •  Съдебни актове

С Тълкувателно решение № 6–2017–ОСГТК от 15 януари 2019 г. Върховният касационен съд (ВКС) излага ценни разяснения относно същността и обхвата на производството по обжалване на определения и разпореждания, постановени в гражданския процес.

67 •  Видове решения

Тълкувателно решение № 1-2017-ОСГК ВКС от 11 декември 2018 г. изяснява същността на отговорността за разноски в гражданския процес. Отговорността за разноски в гражданския процес е материално правоотношение между страните по делото. Тя е уредена в Гражданския процесуален кодекс (чл. 78 ГПК) като безвиновна деликтна отговорност за разноските, които насрещната страна е направила при неблагоприятен изход на делото.

72 •  Касационно обжалване

Чрез изричната уредба на "очевидната неправилност" като предпоставка за селекция на касационните жалби законодателят е предоставил допълнителна възможност на касатора за облекчаване на достъпа до касационен контрол. В актуализацията е включен анализ на понятието за "очевидна неправилност", основан на натрупаната по този въпрос съдебна практика.

74 •  Особени искови производства

Отразена е връзката между изменението в чл. 74, ал. 4 ТЗ, което касае премахването на възможността за издаване на акции на приносител, и производството по колективни искове по Гражданския процесуален кодекс.

Актуализации 2017 г. – 2019 г.

Всички читатели получават и пълна актуализация на учебника от неговото издаване на 10 юли 2017 г. до 21 януари 2019 г. Актуализациите отразяват по систематичен начин релевантните промени в българското гражданско процесуално право, включително и всички нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

Х