Гражданско и търговско право • 2019

Професионална актуализация
34.00 лв.
 

Фокус

Актуализиране, поддържане и надграждане на правните знания

Обхват

1 януари – 31 декември 2019 г. Достъпът до съдържанието е неограничен във времето

Σ

Материя

• Гражданско право
• Вещно право
• Облигационно право
• Интелектуална собственост
• Семейно право
• Наследствено право
• Търговско право

     

Съдържание

▸ Видео семинар
▸ Коментар на нормативни промени
▸ Анализ на задължителна практика

Най-новото: Гражданско и търговско право

Професионалната актуализация на LawStore Ви помага да актуализирате, поддържате и надграждате Вашите правни знания за 2019 г. чрез динамичен видео семинар, професионален коментар на нормативните изменения и авторски анализ на задължителната съдебна практика.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Видео семинар "Гражданско и търговско право 2019 г." Семинарът е с обща продължителност 2 часа и 20 минути и представя нормативните промени и новите положения от задължителната съдебна практика, касаещи материалноправните институти на гражданското и търговското право. Погасителна давност § Спиране и прекъсване на давността при частичен иск Върховният касационен съд дава отговор на въпроса за действието на предявен частичен иск и последвало негово увеличаване по отношение на спирането и прекъсването на погасителната давност. Защита на търговските тайни § Търговска тайна Законът за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) въвежда самостоятелен механизъм на гражданскоправна защита на всяка неразкрита търговска информация, ноу-хау и технологична информация, които имат търговска стойност за предприятието и по отношение на които са предприети мерки за запазване в тайна. § Правомерно придобиване и използване на търговска тайна Защитата на търговските тайни създава стимул на тяхното законно придобиване или отстъпване. Търговската тайна може да се прехвърля по силата на договор или по друг начин, който не противоречи на добросъвестната търговска практика. Дадена е подробна характеристика и анализ на договора за лицензиране на производствен опит (ноу-хау). § Отговорност за нарушаване на търговска тайна Нарушението на търговска тайна представлява неправомерно поведение, което се изразява в придобиване, използване или разкриване на търговска тайна без съгласието на нейния притежател чрез използване на неправомерни средства. Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна. Банков кредит § Предсрочна изискуемост на банков кредит Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на правото на банката да обяви кредита за предсрочно изискуем и да иска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 ГПК. Прихващане на изпълнението § Прихващане на изпълнението (плащането) Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на института прихващане на изпълнението (чл. 76 ЗЗД). Предсрочна изискуемост § Предсрочна изискуемост Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на общото правило за предсрочна изискуемост на задълженията (чл. 71 ЗЗД). Недействителност на сделките § Недействителност на сделките Върховният касационен съд дава разяснения по отделни въпроси на недействителността на застрахователните договори. Преобладаващата част от мотивите на съда имат общо значение по въпросите на недействителността на правните сделки. § Предявяване на нищожност Върховният касационен съд обръща специално внимание на установителния иск като средство за съдебно предявяване на нищожността на сделките. § Недействителност на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите Върховният касационен съд дава разяснения по отделни въпроси на недействителността на застрахователните договори "Гражданска отговорност" (ЗГО) на автомобилистите при деклариране на неверни данни и липса на представителна власт. Отговорите на тези въпроси са свързани с особеностите на разглежданата застраховка. Вписвания § Проверка на съдията по вписванията Проверката, която съдията по вписванията се ограничава до три въпроса: "Дали актът подлежи на вписване?", "Съставен ли е съобразно изискванията за форма?" и "Има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание?" Отменителен иск § Отменителен иск Очаквайте през ноември Отменителният иск е средство за защита на кредитора, в случай че неговият длъжник предприема увреждащи действия, с които намалява имуществото си или затруднява удовлетворението от него.  

Запознайте се с промените по-бързо и лесно

Удобният и динамичен видео семинар Ви дава фокусиран преглед и коментар на развитието на частноправните институти за цялата 2019 г.

Авторският коментар и над 100+ обяснителни графики илюстрират контекста на промените, елементите на новите правни явления и правните последици, които се свързват с тях. По този начин получавате актуално и задълбочено разбиране за разглежданите правни институти и можете по-лесно да вникнете в тяхната динамична същност.

За да прегледате семинара, не е необходимо да отделяте специален ден или час. Дигиталният формат позволява да изберете най-удобния за Вас момент. Гледайте от компютър, телефон или таблет. В офиса, вкъщи или докато пътувате.

Задълбочете и разширете Вашите правни знания

Статиите Ви предоставят професионален коментар и анализ на най-важните промени в частноправните институти от 2019 г.

Всяка тема е разгледана подробно и задълбочено в нейния социален и юридически контекст с използване на релевантната доктрина и актуалната съдебна практика. По този начин се изгражда цялостно и завършено изложение по най-актуалните теми в частното право.

От този анализ изкристализират и важни практически изводи, които можете веднага да приложите в работата си. Това ще Ви спести време и ще Ви улесни значително при следенето на новата нормативна уредба и задължителната съдебна практика.

Неограничен достъп, навсякъде с Вас

Достъпът до видео семинара, статиите, съдебната практика и други допълнителни ресурси се осъществява чрез LawStore.pro

LawStore.pro е уеб приложение, което създадохме специално за професионалната актуализация. С него имате неограничен достъп до Вашите материали по всяко време и от всяко място.

Можете да се запознаете с новите положения в правото или да прегледате отново предходните материали.

 LawStore.pro ↗

Всички промени през 2019 г.

С професионалната актуализация по гражданско и търговско право получавате всеобхватен преглед на всички ключови нормативни промени и анализ на задължителната съдебна практика за цялата 2019 г.

Достъпът до всички материали е неограничен във времето.

Видео семинарът и статиите ще бъдат допълнени и обновени с всички важни промени и тълкувателни решения, приети до края на годината.

За да сте сигурни, че ще научите за всяко ново съдържание, ще Ви известяваме чрез e-mail и SMS.

По този начин ще научите за всяка промяна в гражданското и търговското право, настъпила през 2019 г., и винаги ще разполагате с надежден източник на правни знания.

Как да получите достъп?

Поръчка
Направете поръчка, като натиснете бутона за поръчка
Доставка на сертификат
Ще Ви изпратим сертификат за активация с наложен платеж
Вход
Въведете данните за достъп от сертификата в LawStore.pro ↗

Професионална актуализация

Гражданско и търговско право © 2019

Цена: 34 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече