Наказателно право (Актуализации есен 2017)

18 октомври 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

На всички читатели на LawStore са изпратени най-новите положения в материята на наказателното право. Есенните актуализации отразяват както нормативните изменения, така и новата тълкувателна дейност на ВКС.

Тема 21 • Освобождаване от наказателна отговорност

В две последователни актуализации са отразени:

  • Допълнението в чл. 78а Наказателния кодекс (бр. 54/2017);
  • Тълкувателно решение № 1 от 28 септември 2017 г. по тълк. д. № 1 от 2017, ОСНК, ВКС.

ВКС • Тълкувателни дела

До края на 2017 за разглеждане са насрочени още 5 тълкувателни дела във ВКС. Екипът ни ще следи за новите тълкувателни решения и ще изготви своевременни актуализации.

Х