Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на Наказателноправни науки (2014) към 10 октомври 2016

Актуализацията обхваща последните промени в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Виж подробно

 

Публичноправни науки - 2016

Публичноправни науки •

 

Ново издание на Публичноправни науки

Уважаеми колеги,

Новото издание на Публичноправни науки ще бъде налично на 17 октомври 2016 г. Учебникът е с актуализирано съдържание, подобрен формат и ново оформление. Направете предварителна поръчка, за да сте сигурни, че ще получите своята книга веднага щом излезе.

Към новото издание

 

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Граждански закони •

 

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Държавният изпит по гражданскоправни науки (ГПН) се състои от писмена и устна част. Писменият изпит по ГПН представлява казус, към който има конкретно зададени въпроси. На него се допуска използването на нормативни актове.

Тъй като материята за този държавен изпит е широка по обхват, казусите могат да бъдат изключително разнообразни. Затова съставихме списък на всички нормативни актове, с които е добре да разполагате по време на писмения изпит.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Актуализация на ГПН III

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията обхваща промените в процесуалния закон и новите тълкувателни решения на Върховния касационен съд, релевантни за съдържанието на книгата, към 29 август 2016 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки II •

 

Актуализация на ГПН II

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Втора част • Теми 33 – 54.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското и търговското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 24 август 2016 г.

Научете повече