Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Актуализация на ГПН III

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в процесуалното законодателство и нови тълкувателни актове на ВКС и ВАС към 20 януари 2017 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки II •

 

Актуализация на ГПН II

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Втора част • Теми 33 – 54.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 12 януари 2017 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки I •

 

Актуализация на ГПН I

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Първа част • Теми 1 – 32.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 5 януари 2017 г.

Научете повече

 

Публичноправни науки - 2014

Публичноправни науки •

 

Актуализация на Публичноправни науки (2014) към 15 ноември 2016

Отразени са нови положения от Закона за политическите партии, Изборния кодекс, Закона за съдебната власт, Административнопроцесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Закона за кредитните институции.

Виж подробно

 

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност към 10 октомври 2016

Актуализацията обхваща последните промени в статута на прокуратурата, на съдиите, прокурорите и следователите, настъпили след реформата на съдебната система.

Виж подробно