Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Юридическа правоспособност I част.

Актуализацията включва нормативните промени в материала за изпита от издаването на учебника до днешна дата.

Поради по-големия обем от промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Тема 11 • Административнонаказателно производство е напълно обновена.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част.

Актуализацията включва постановките на новото Тълкувателно решение № 5–2019–ОСГТК ВКС от 21 януари 2022 г. по отношение на поръчителството.

За периода от издаването на учебника до сега няма нормативни промени, които касаят учебния материал.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Трета част

Най-новото издание на учебника по Граждански процес е напълно актуално за предстоящата изпитна сесия!

– Проследихме за нови разпоредби
– Прегледахме за отменени актове
– Проверихме за нови тълкувателни решения на ВКС и ВАС

Можете да бъдете уверени, че разполагате с най-актуалния източник за подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Втора част

С радост можем да Ви съобщим, че най-новото издание на учебника Гражданскоправни науки II част е напълно актуално към днешна дата!

Специално за предстоящата държавна изпитна сесия направихме цялостна проверка за:

– Релевантни нормативни промени
– Нови тълкувателни решения на ВКС
– Нови тълкувателни решения на ВАС

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Учебен тест: Гражданскоправни науки • Втора част

Проверете знанията си по втората част от конспекта за държавния изпит по гражданскоправни науки!

Интерактивният тест от 60 въпроса, който Ви представяме, е чудесен начин за това. Можете да го решите преди, по време или след като усвоите материала.

Надяваме се да Ви бъде от полза!

Решете теста