Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки ∙ I част.

В актуализацията отразихме нормативните промени в материята и постановките на Решение № 12–2021 КС.

Направихме и пълна проверка на съдържанието във връзка с новото Тълкувателно решение № 1–2022–ОСНК ВКС от 24 януари 2022 г.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност • Първа част (I/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Юридическа правоспособност I част.

Актуализацията включва нормативните промени в материала за изпита от издаването на учебника до днешна дата.

Поради по-големия обем от промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Тема 11 • Административнонаказателно производство е напълно обновена.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2022)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част.

Актуализацията включва постановките на новото Тълкувателно решение № 5–2019–ОСГТК ВКС от 21 януари 2022 г. по отношение на поръчителството.

За периода от издаването на учебника до сега няма нормативни промени, които касаят учебния материал.

Желаем Ви успешна подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Трета част

Най-новото издание на учебника по Граждански процес е напълно актуално за предстоящата изпитна сесия!

– Проследихме за нови разпоредби
– Прегледахме за отменени актове
– Проверихме за нови тълкувателни решения на ВКС и ВАС

Можете да бъдете уверени, че разполагате с най-актуалния източник за подготовка!

Към учебника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Втора част

С радост можем да Ви съобщим, че най-новото издание на учебника Гражданскоправни науки II част е напълно актуално към днешна дата!

Специално за предстоящата държавна изпитна сесия направихме цялостна проверка за:

– Релевантни нормативни промени
– Нови тълкувателни решения на ВКС
– Нови тълкувателни решения на ВАС

Към учебника