Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност Втора част • Теми 27 – 55

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация:
Юридическа правоспособност • Втора част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация за учебника Юридическа правоспособност II част.

В актуализацията отразяваме промените в наказателното право и наказателния процес:
• Съдебен контрол върху отказа за образуване на досъдебно производство;
• Реформа в производството за разследване и разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни;
• Промяна в реда за обжалване на разпореждането за прекратяване на наказателното производство по дела от частен характер.

Към учебника

Юридическа правоспособност • Първа част • Теми 1 – 26

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация:
Юридическа правоспособност • Първа част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация по юридическа правоспособност за тази година.

В нея отразяваме редица релевантни нормативни промени, включително:
• Конституционна реформа
• Задължителна съдебна медиация в исковия процес
• Централизиране на заповедното производство и въвеждане на електронната форма като правило при воденето му и други.

В текста на актуализацията обръщаме специално внимание на срока за влизане в сила на промените (vacatio legis).

Към учебника

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация по гражданскоправни науки за тази година.

Най-важните нови моменти са свързани с:
• Възможността за сезиране на Конституционния съд от обикновените съдилища (чл. 150, ал. 2 КРБ);
• Отпадане на възможността за сключване на брак преди навършване на 18 години (чл. 6, ал. 2 – 4 отм. СК);
• Отговорността на собствениците за задълженията на етажната собственост (ЗУЕС).

Към учебника

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

През месец октомври изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки I част (Издание © 2022)!

В актуализацията отразяваме редица нормативни промени в областта на наказателното право, приети през последните два месеца.

Включваме и подробен правен анализ на три нови престъпни състава:
+ Изтезание (чл. 144б НК);
+ Възпрепятстване упражняването на синдикални права (чл. 174б НК);
+ Престъпно изграждане или поддържане на информационна система или предоставяне на услуга на информационното общество с цел извършване на интелектуално пиратство (чл. 172а, ал. 1 НК).

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Нов сборник: Наказателни закони © 2023

Скъпи колеги,

С вълнение Ви представяме сборникa „Наказателни закони“ © 2023 г.!

Неговото издаване е плод на дългогодишна работа и проучвания по материята на наказателното право и процес.

В него ще откриете Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и 6 други нормативни акта, които се включват в материята за държавния изпит, изпита за придобиване на юридическа правоспособност и адвокатския изпит.

Сборникът включва също Index, нормативни дефиниции и полезни препратки.

Към сборника