Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Нов сборник: Наказателни закони © 2023

Скъпи колеги,

С вълнение Ви представяме сборникa „Наказателни закони“ © 2023 г.!

Неговото издаване е плод на дългогодишна работа и проучвания по материята на наказателното право и процес.

В него ще откриете Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и 6 други нормативни акта, които се включват в материята за държавния изпит, изпита за придобиване на юридическа правоспособност и адвокатския изпит.

Сборникът включва също Index, нормативни дефиниции и полезни препратки.

Към сборника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Тя отразява най-новите нормативни промени и тълкувателна практика на ВКС по въпросите на деликта, закрилата на авторското право, промишления дизайн, производството по развод по исков ред, родителските права и задължения и производството по съдебна делба.

Към учебника

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация на учебниците по гражданскоправни науки за тази година.

Актуализацията обхваща най-новите положения по първата част от конспекта за държавния изпит. Това са нормативните промени в ТЗ, ЗКИР и ЗОЗ.

Отразяваме и постановките на най-новите тълкувателни решения на ВКС относно търговските дружества, недействителността на сделките, сроковете в гражданското право, гражданската отговорност за вреди и др.

Към учебника

Граждански закони

Граждански закони •

 

Ново издание:
Граждански закони © 2023

Скъпи колеги,

Радваме се да Ви известим, че дългоочакваното ново издание на сборника "Граждански закони" предстои да излезе от печат на 25 август 2023 г.

По предложение от наши читатели в новото издание включихме и пълните текстове на: Законa за особените залози (ЗОЗ) и Законa за кооперациите (ЗК).

Авторските подобрения в това издание идват и във формата на 250+ допълнителни препратки, свързани със Закона за наследството.

Към сборника

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Юридическа правоспособност • Тематични тестове © 2023

Скъпи колеги,

С радост Ви представяме новия сборник с тематични тестове по юридическа правоспособност!

Сборникът включва тестове по всички теми от конспекта, придружени с отговори и обяснения, както и два допълнителни теста по обща правна култура.

Целта на тази книга е да бъде Ваш верен спътник, докато учите за изпита. Тя ще Ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по всяка тема.

Към книгата