Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (II/2020)

Актуализацията съдържа всички нови моменти, включени в актуализирания конспект по досегашния ред (утвърден със Заповед № СД-03-212/17 юни 2020 г.).

Направихме и проверка за нормативни изменения към днешна дата, за да сте уверени, че разполагате с всичко необходимо за следващите дати на изпита до края на годината.

Към помагалото

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Примерен тест № 2 за юридическа правоспособност

Докато всички очакваме новия конспект по юридическа правоспособност, разработихме още един примерен тест, с който да проверите знанията си и да се подготвяте по новия формат на изпита.

Тестът е интерактивен. Натиснете върху отговора, който считате за правилен и моментално ще получите проверка.

Към теста

Юридическа правоспособност

LawStore •

 

Как да поддържаме мотивация за учене?

Всеки ден е нов шанс да научим нещо ново. Да знаем повече от вчера. Да бъдем по-добри. Според нас този шанс не е за изпускане!

За да се възползваме от него обаче, е нужно да поддържаме мотивацията си в процеса на учене.

В тази статия ще Ви дадем няколко стратегии, които ще Ви помогнат да поддържате волята си за учене и целенасоченост по време на Вашата подготовка.

Към статията

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуалност: Гражданскоправни науки • Втора част • Юни 2020

За всички колеги, които ще се явяват на държавен изпит през този и следващия месец, направихме проверка за актуалност на учебника Гражданскоправни науки ∙ Втора част.

С удовлетворение Ви съобщаваме, че няма нови промени след последната актуализация от 3 февруари 2020 г. С нанасянето ù Вашият учебник е актуален!

Продължаваме да следим най-новите положения в законодателството и задължителната съдебна практика, за да Ви предоставим най-актуалните правни знания за предстоящата сесия!

Към учебника

Юридическа правоспособност

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Първа част (II/2020)

Изпратихме най-новата актуализация на учебника по гражданскоправни науки.

Актуализацията отразява 2 нови решения на Конституционния съд, с които съдът се произнася по действието на противоконституционността по отношение на гражданскоправните норми и тяхното прилагане.

Към учебника