Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Реформата в НПК част I

Актуализация

На всички наши читатели е изпратена актуализация на теми 42 - 61, посветени на новите моменти в Наказателно-процесуалния кодекс.

Резюме

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес

На всички читатели на Гражданскоправни науки III © 2014, 2015 и 2017 е изпратена най-новата актуализация, посветена на материята по граждански процес.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: ПАС 2017

Съдържанието на помагалото от 2017 е напълно актуално с оглед на действащата нормативна уредба!

Създадохме за Вас специална таблица за съответствие.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки II

На всички наши читатели е изпратена най-новата актуализация на ГПН II. Тя обхваща промените в материята на книгата от 12 януари 2017 г. до 21 август 2017 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки I

Най-новата актуализация на първата част включва нормативните промени и три нови тълкувателни решения по 6 от темите в конспекта.

Научете повече