Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки - 2017

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (II/2018)

Най-новата съдебна практика на Конституционния съд (5 април 2018 г. - 13 август 2018 г.)

Резюме

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Как минава изпитът по ГПН?

Кратка информативна статия за начина, по който протича изпитът по гражданскоправни науки.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2018 г.

Във връзка с преходния режим, направихме специално проучване на нормативната уредба и се допитахме до Министерство на правосъдието.

Научете повече

LawStore Стажант Нормативни проучвания

LawStore Стаж •

 

Стажант Нормативни проучвания

Възможност за придобиване на практически опит при работа с източниците на право, насочена към най-младите ни колеги от I-ви или II-ри курс.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (II/2018)

Изпратихме до нашите читатели актуализация на учебника Гражданскоправни науки I част, издание от 2015 г.