Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Граждански закони •

 

Кои закони да носим на казуса по ГПН

Държавният изпит по гражданскоправни науки (ГПН) се състои от писмена и устна част. Писменият изпит по ГПН представлява казус, към който има конкретно зададени въпроси. На него се допуска използването на нормативни актове.

Тъй като материята за този държавен изпит е широка по обхват, казусите могат да бъдат изключително разнообразни. Затова съставихме списък на всички нормативни актове, с които е добре да разполагате по време на писмения изпит.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Актуализация на ГПН III

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията обхваща промените в процесуалния закон и новите тълкувателни решения на Върховния касационен съд, релевантни за съдържанието на книгата, към 29 август 2016 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки II •

 

Актуализация на ГПН II

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Втора част • Теми 33 – 54.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското и търговското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 24 август 2016 г.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки I •

 

Актуализация на ГПН I

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Първа част • Теми 1 – 32.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 16 август 2016 г.

Научете повече

 

Актуализация на Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на НПН

Изпратена е актуализация темите от сборника Наказателноправни науки към
8 юни 2016 г.

Новото съдържание обхваща последните промени в Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс през 2016 не се отразяват на съдържанието на книгата и материята за държавните изпити.