Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Наказателноправни науки - 2014

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация на Юридическа правоспособност

На всички наши читатели е изпратена актуализация по юридическа правоспособност.

Тя отразява измененията последните изменения в съдоустройственото и процесуалното законодателство и администрирането на съдебните дела.

Научете повече

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на Наказателноправни науки
II. Наказателен процес

На всички наши читатели е изпратена актуализация по наказателен процес.

Тя отразява измененията в НПК (Обн., бр. 81/2016 , бр. 95/2016 и бр. 13/2017) и новото Тълкувателно решение № 2/2016, ОСНК.

Научете повече

 

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Актуализация на Наказателноправни науки
I. Наказателно право

Последните изменения в НК (бр. 95/2016 и бр. 13/2017) и ЗИНЗС (бр. 13/2017). Новото Тълкувателно решение № 2/2016, ОСНК. Допълнителни нормативни и теоретични положения.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Арбитраж

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията разглежда въведените изменения и допълнения в статута на арбитража по частноправни спорове. Промените касаят арбитражните споразумения, арбитруемите спорове, арбитражния съд, арбитражното производство и арбитражното решение.

Научете повече

 

Актуализация на Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки III •

 

Актуализация на ГПН III

Изпратена е актуализация темите от сборника Гражданскоправни науки • Трета част • Теми 55 – 86.

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в процесуалното законодателство и нови тълкувателни актове на ВКС и ВАС към 20 януари 2017 г.

Научете повече