Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: ГПК и НПК

С най-новата електронна актуализация на LawStore нашите читатели получават всички нови положения в процесуалното законодателство, които имат отношение към полагането на практическия изпит.

Научете повече

Наказателноправни науки. Наказателен процес

Наказателноправни науки •

Реформата в НПК част II

Актуализация

На всички наши читатели е изпратена актуализация на теми 62 - 83, посветени на новите моменти в Наказателно-процесуалния кодекс.

Резюме

 

Наказателноправни науки - 2017

Наказателноправни науки •

 

Наказателно право

Актуализации есен 2017

Есенните актуализации отразяват както нормативните изменения, така и новата тълкувателна дейност на ВКС.

Към новината

Наказателноправни науки - 2014

Наказателноправни науки •

 

Реформата в НПК част I

Актуализация

На всички наши читатели е изпратена актуализация на теми 42 - 61, посветени на новите моменти в Наказателно-процесуалния кодекс.

Резюме

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес

На всички читатели на Гражданскоправни науки III © 2014, 2015 и 2017 е изпратена най-новата актуализация, посветена на материята по граждански процес.

Научете повече