Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес

На всички читатели на Гражданскоправни науки III © 2014, 2015 и 2017 е изпратена най-новата актуализация, посветена на материята по граждански процес.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: ПАС 2017

Съдържанието на помагалото от 2017 е напълно актуално с оглед на действащата нормативна уредба!

Създадохме за Вас специална таблица за съответствие.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки II

На всички наши читатели е изпратена най-новата актуализация на ГПН II. Тя обхваща промените в материята на книгата от 12 януари 2017 г. до 21 август 2017 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация на Гражданскоправни науки I

Най-новата актуализация на първата част включва нормативните промени и три нови тълкувателни решения по 6 от темите в конспекта.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

3 стъпки за по-продуктивно учене

Увеличете продуктивността и мотивацията си с тези три стъпки.

Покажи ми