Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г. (обновена)

Статията е обновена с оглед на новоприетата Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателно право (I/2019)

Най-новите промени в Наказателния кодекс (Обн. ДВ бр. 7 от 22 януари 2019 г.).

Научете повече

Гражданскоправни науки

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (I/2019)

Най-новите промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 22 януари 2019 г.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Граждански процес (I/2019)

Нормативни промени, новата задължителна съдебна практика по граждански процес и анализ на понятието "очевидна неправилност" по смисъла на чл. 280, ал. 2 in fine ГПК.

Научете повече

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Втора част (I/2019)

Нови моменти в застрахователното и авторското право и новите тълкувателни решения на ВКС в материята на деликтното и семейното право.

Научете повече